Publicerad den

Tack alla som besökte oss – Göteryds Julmarknad

så kul att träffa kunder! Som webbutik blir det ju inte så ofta.

Stort tack för att Ni handlar Fairtrade/Rättvist- det gör skillnad för människor

Rättvis handel, fair trade, är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel och en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare, framför allt i Syd och miljörätt. Wikipedia