Skyddsängel i Täljsten

245 kr

1st Skyddsängel

Cirka 9cm hög, 7cm bred

Täljstenen som är från Kisii är unik och finns inte någon annanstans i världen. Den är kompakt, lätt att skära och finns i en mängd olika färger som kritvitt, kolsvart, rosa, grått och gult. De olika gruvorna har olika färg på sin sten. Stenen bryts ur gruvorna för hand och delas med yxor och machetes

All täljsten har naturliga färgpigment, och när täljstenen är omålad/naturell syns dessa ibland som färgade fält eller prickar. Dessa kan finnas var som helst på produkten och är alltså ingen missfärgning, utan helt naturligt i stenen som är hämtad ur Afrikas jord!

Ursprungsland Kenya

10 i lager

Kategori:

Beskrivning

Producent
Kisac, Kenya
I den gröna provinsen Kiisi i Kenya ligger Kisac där man tillverkar vackra handsnidade täljstensprodukter.

Täljstenen från Kisii är unik och finns inte någon annanstans i världen. Den är kompakt, lätt att skära och finns i en mängd olika färger som kritvitt, kolsvart, rosa, grått och gult. De olika gruvorna har olika färg på sin sten. Stenen bryts ur gruvorna för hand och delas med yxor och machetes.

De flesta män som bor i och runt omkring byn Tabaka, där den största delen av produktionen sker, är stensnidare. De har lärt sig hantverket av sina fäder som i sin tur lärde sig av sina fäder. Kvinnorna arbetar med att slipa stenen. Slipningen sker i vatten med sandpapper och varje stenbit poleras upp till 6 gånger. Kvaliteten på stenen och den omsorgsfulla slipningen gör att produkterna får en intensiv och vacker glans.

Kisac exporterar de populära stenprodukterna till Europa och USA och har även en lokal butik vid en av huvudvägarna som leder till Tanzania.

Ger tillbaka
Kisacs verksamhet bygger på etiska affärsmetoder. De är medlemmar i flera nätverk för rättvis handel inklusive World Fair Trade Organization (WFTO), Cofta och den Kenyanska Federationen för Alternativ Handel (KEFAT).

Kisac följer principerna för Fair Trade som fastställts av WFTO:

Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna.
Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom Fair Trade vad gäller produkter och marknadsföring.
Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter.
Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om Fair Trade.
Betalning av ett rättvist pris till producenterna.
Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organisering.
Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.
Inget utnyttjande av barn i arbetet – se till att FN:s barnkonvention följs.
Miljö – aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.
Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Fair Trade.

Kisac donerar 5 % av inkomsterna från försäljningen till välgörande ändamål och samhällsprojekt i Kisii området. Några av de projekt som har genomförts är stöd till barnhem, uppbyggnad av klassrum och att säkra vattenkällor.