Påskägg – virkat ljusblått

25 kr

1 ljusblått virkat påskägg

2 i lager

Kategori:

Beskrivning

Mai Vietnamese Handicrafts (Vietnam)
Då och nu
Mai Handicrafts är Vietnams äldsta Fair Trade företag. Det startades år 1991 av två socialarbetare som ett projekt för gatubarn och ensamstående mödrar i Ho Chi Minh City, Vietnam. Organisa­tionen arbetade till en början med att lära dem att läsa och skriva samt att hjälpa barn som inte hade tillräckligt mycket pengar för att betala skol­avgiften.

Idag är utbildning gratis för alla barn i Vietnam och Mai Handicrafts har utökat verksamheten till att hjälpa underprivilegierade grupper som kvinnor och etniska minoriteter med arbete och utbildning. Mai Handicrafts dem att marknadsföra och exportera sina produkter så att de kan sälja fler varor och förbättra sin livssituation.

Organi­sa­tionen är icke- vinstdrivande och arbetar med cirka 300 olika producenter varav cirka 80 % är kvinnor. Man använder en social utvecklingsmodell där man ser mänskliga rättigheter som nära sammanlänkade med ekonomisk självständighet. Mai är medlemmar i WFTO.

Sociala villkor
Organisationens försäljningsfond betalar utveckling i många olika byar. Man finansierar exempelvis vattenreningsprojekt, yrkesutbildningar, verktygsinköp och lärarlöner. Producenterna får dessutom en sjuk­försäkring och kan söka pengar från en lokal fond för nya projekt.